WYCOFANIE TRAKTATU
(wypełnij i wyślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)
Do: Sentop Ltd., Oravskiego Podzamku 288 027 41 Oravskiego Podzamku,
Email: info@sentop.pl
Niniejszym oświadczam, że wycofuję się z umowy na te towary: ....................................... ...............................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ...................
Data zamówienia / data odbioru: ............................................ .................................................. ...................
Dowód zakupu nr: ............................................ .................................................. ...............................................
Imię i nazwisko konsumenta .............................................. .................................................. ......................
Adres konsumenta ........................ ........................ .................................................. .......................................


Podpis konsumenta (tylko jeśli ten formularz jest złożony w formie papierowej) ..................................... .....


Data ....................................


PRAWO W SPRAWIE STOSOWANIA PRAWA KONSUMENTA DO WYCOFANIA Z TRAKTATU
PRAWO DO WYCOFANIA Z TRAKTATU

1. Masz prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni.
2. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona osoba trzecia inna niż przewoźnik przejmuje towary.
3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy o poinformowanie nas o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną wzywającego potwierdzenie odczytu) do: info@sentop.pl .W tym celu wy użyj szablonu do wypłaty, dostępnego pod adresem http://www.sentop.pl/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
4. Okres wycofania jest zachowana, jeżeli zawiadomienie wyślij z wykonywania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

KONSEKWENCJE WYCOFANIA TRAKTATU

1. Po wycofaniu zwróci wszelkie płatności, które dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów dostarczenia towaru do Ciebie. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli wybrałeś inny rodzaj dostawy, na przykład najtańszą, wspólną metodę dostawy, którą oferujemy. Płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy zawiadomienie o wycofaniu się z układu i stanu zgodnie z ust. 2. Płatność zostanie wykonana w taki sam sposób, który został użyty płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej płatności, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat.
2. Płatność za zakupiony towar zostanie wypłacona po otrzymaniu zwróconego towaru z powrotem na nasz adres lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wysłanie towaru z powrotem, co nastąpi wcześniej.

Product added to wishlist