Oświadczenie o prywatności


Zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych. 428/2002 Z.z. operator sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych w celu ochrony takich danych. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego operatora (subskrypcja) i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Sentop s.r.o. Przekaże informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a także ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (zwanego dalej "GDPR „)

 

              

Product added to wishlist