Protokół reklamacyjny.

numer: ...................... / do wypełnienia przez sprzedającego /
Producent: Sentop Ltd., Orawski Podzámok 288 027 41 Oravský Podzámok, ID: 46835318, info@sentop.pl

a) Kupujący: .............................................. .................................................. .................................................
(b) Produkt objęty roszczeniem: ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
c) Dokument zakupu: .............................. d) Data zakupu: .................. ..................
e) Data roszczenia: ............................................ .................................................. ....................
f) Usterki reklamowane .............................................. .................................................. ......................................
.................................................. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .................................................. ....................
Instrukcje konsumenckie: wymienione w Przepisach dotyczących skarg, paragraf 27.
g) Konsument ma prawo do zastosowania do: □ prawidłowo, terminowo i bez usuwania ładunku wad □ produkt zastępczy □ □ produkt części zamienne wymianę wadliwego produktu na bezbłędne, □ anulować umowę zakupu □ rozsądne zniżki od ceny produktu. / konsument zaznacza jedną z opcji /
h) Określ, w jaki sposób sprzedający zarzutu □ □ natychmiast w ciągu 3 dni roboczych / Jest to złożona sprawa /, □ w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji / wymagany kompleksową ocenę techniczną produktu /
i) Sprzęt reklamacyjny: □ natychmiast, □ reklamacja zostanie złożona w dniu: ...............................
Kupujący: ............................................... Sprzedawca .............................................
/ podpisy tylko w przypadku roszczenia pocztą /
j) Jak ubiegać się o roszczenie:
□ pisemny wniosek o przejęcie dnia ....................
k) * wierzytelności kredytowych: □ darmo wada - naprawa, wymiana □ □ części zamienne produkt Produkt □ wymianę wadliwego produktu na bezbłędne, □ anulować umowę zakupu □ rozsądne zniżki od cen .......... % wartości ........... EUR,
l) * Roszczenie odrzucone, powody:
..............................................................................................................................
...................... ...................................................................................................... ..
..............................................................................................................................

Data złożenia skargi: ....................................................


Sprzedawca: ............................................. Kupujący:. ..............................................

Product added to wishlist